Tips

Όροι χρήσης

Όροι χρήσης

Όροι χρήσης του ιστοτόπου karafyl.com

Εισαγωγή

Ο ιστότοπος karafyl.com (στο εξής για λόγους συντομίας ο ιστότοπος) φιλοξενεί την ηλεκτρονική πλατφόρμα παραλαβής παραγγελιών του εμπορικού καταστήματος «Καραφυλίδης - Εργαλεία, Εξαρτήματα, Δομικά Υλικά» στα Διαβατά Θεσσαλονίκης επί της οδού Αγ. Γεωργίου 25, (στο εξής το κατάστημα), του «Καραφυλίδη Φώτη» (στο εξής η ΕΤΑΙΡΕΙΑ).

Κάθε επισκέπτης του ιστοτόπου ή πελάτης μέσω του ιστοτόπου ή μέλος του ιστοτόπου (στο εξής ο επισκέπτης) συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα αυτούς τους όρους χρήσης του ιστοτόπου ή οφείλει να υπαναχωρήσει.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, με την υποχρέωση να ενημερώνει τους επισκέπτες, μέσα από αυτή τη σελίδα.

Όλο το περιεχόμενο του ιστοτόπου, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει λάβει άδεια χρήσης και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ιστοτόπου.


Προσωπικά Δεδομένα

Ο ιστότοπος δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα.
Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία καταχωρεί ο επισκέπτης έχουν ως μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση του και διατηρούνται με τη σύμφωνη γνώμη του από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για όσο αυτό είναι απαραίτητο.

Τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών που θα αποφασίσουν να κάνουν μόνιμη εγγραφή στον ιστότοπο είτε ως πελάτες του καταστήματος, είτε ως μέλη του ιστοτόπου διατηρούνται μέχρι την έγγραφη υπαναχώρησή τους, εφόσον δεν υπάρχουν άλλοι νόμιμοι λόγοι διατήρησης τους (π.χ. Παραγγελία σε εξέλιξη).

Αλλαγή της διεύθυνσης στην οποία αποστέλλονται προϊόντα, για το μόνιμα εγγεγραμμένο επισκέπτη, γίνεται μόνο μετά από επικοινωνία με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Ο επισκέπτης οφείλει να διαφυλάξει τους κωδικούς πρόσβασης του για τον ιστότοπο και να μη τους παραχωρεί σε τρίτους.

Παραγγελίες προϊόντων στο εμπορικό κατάστημα «Καραφυλίδης - Εργαλεία, Εξαρτήματα, Δομικά Υλικά» μέσω του ιστοτόπου.

Κάθε επισκέπτης του ιστότοπου μπορεί να παραγγείλει προϊόντα μέσω αυτού, στο εμπορικό κατάστημα «Καραφυλίδης - Εργαλεία, Εξαρτήματα, Δομικά Υλικά».

Το συνολικό κόστος κάθε παραγγελίας, συμπεριλαμβανόμενο και το κόστος αποστολής, υπολογίζεται αυτόματα από τον ιστότοπο κατά τη διαδικασία καταχώρισης της παραγγελίας. Η αντικαταβολή χρεώνεται επιπλέον και το κόστος της αναγράφεται με σαφήνεια ξεχωριστά. Με την οριστική καταχώρηση της παραγγελίας ο επισκέπτης αποδέχεται και αναλαμβάνει πλήρως την εξόφληση τους.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει να εκτελέσει την παραγγελία βάσει των όρων που αναγράφονται κατά τη διαδικασία καταχώρησης της.

Σε ορισμένες περιπτώσεις αν αυτή η εκτέλεση είναι αδύνατη είτε λόγω ανώτερης βίας, είτε για άλλους λόγους που δεν μπορούν να προσδιοριστούν σε αυτούς τους όρους, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει την υποχρέωση να ενημερώσει άμεσα τον επισκέπτη.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορεί επίσης να αρνηθεί την εκτέλεση παραγγελιών προς άτομα τα οποία δεν τηρούν αυτούς τους όρους ή τα χρηστά ήθη και τους κανόνες της καλής πίστης.

Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει να επιστρέψει τυχόν καταβληθέντα ποσά.


Τρόποι πληρωμής των παραγγελιών

Η παραγγελίες προς το εμπορικό κατάστημα «Καραφυλίδης - Εργαλεία, Εξαρτήματα, Δομικά Υλικά» μέσω του ιστοτόπου προπληρώνονται με κατάθεση στην τράπεζα, μέσω άλλου χρηματοοικονομικού φορέα ή πληρώνονται με Αντικαταβολή κατά τη παράδοση των προϊόντων και σύμφωνα με το διαθέσιμο τρόπο αναγραφόμενο στον ιστότοπο, τον οποίο έχει επιλέξει ο επισκέπτης κατά την καταχώρηση της παραγγελίας.

Ασφάλεια συναλλαγών

Στο ηλεκτρονικό περιβάλλον του ιστοτόπου δεν εκτελούνται πληρωμές ή άλλες χρηματικές συναλλαγές.
Όλες οι πληρωμές προς το κατάστημα «Καραφυλίδης - Εργαλεία, Εξαρτήματα, Δομικά Υλικά» εκτελούνται είτε μέσω τράπεζας είτε σε ηλεκτρονικό περιβάλλον τραπέζης ή χρηματοοικονομικών εταιρειών είτε με αντικαταβολή στο φορέα που έχει αναλάβει τη μεταφορά των προϊόντων.
Η ευθύνη για τις πληρωμές προς το κατάστημα είναι αποκλειστικά του επισκέπτη και του αντίστοιχου φορέα.


Πολιτική Επιστροφών

Δεδομένου ότι τα περισσότερα προϊόντα της ΕΤΑΙΡEΙΑΣ συγκαταλέγονται στα εύθραυστα προϊόντα, αυτά εξαιρούνται ρητώς εκ του νόμου από το δικαίωμα άσκησης υπαναχώρησης και επιστροφής.
Για τα υπόλοιπα προϊόντα οι επιστροφές είναι δεκτές βάση νόμου, εντός 14 ημερών από την παραλαβή τους, εφόσον τα προϊόντα έχουν διατηρηθεί άριστα, χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους, με τις προδιαγραφές που αναγράφονται στη συσκευασία τους και εφόσον συνοδεύονται από την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο αγοράς τους από το κατάστημα. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο επισκέπτης αναλαμβάνει πλήρως το κόστος αποστολής και επιστροφής.

Περιορισμός ευθύνης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται και δεν έχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία που προκύψει από την επίσκεψη και χρήση του ιστοτόπου, ακύρωση ή μη εκτέλεση παραγγελιών για οποιαδήποτε αιτία, αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή προϊόντων ή πληροφοριών, ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος, παρεμβάσεις ή καταχωρήσεις τρίτων στις σελίδες του ιστοτόπου και οτιδήποτε άλλο που δεν θα μπορούσε να προβλέψει ή αποτρέψει σε συνθήκες της συνηθισμένης λειτουργίας της.
Ο επισκέπτης του ιστοτόπου δέχεται να το χρησιμοποιεί “ως έχει”, βάση των χρηστών ηθών και τους κανόνες της καλής πίστης και να μην προέβη σε παράνομες ενέργειες η παρενόχληση.

Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Αποκλειστική αρμοδιότητα για επίλυση διαφωνιών θα έχουν τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Καραφυλίδης - Κουφώματα, Εργαλεία, Εξαρτήματα, Δομικά Υλικά
Τηλ. +30 2310 783 967
Email: info@karafyl.com
Καραφυλίδης - Κουφώματα, Εργαλεία, Εξαρτήματα, Δομικά Υλικά

powered by: geodi.net
Στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.
Κατάλαβα